- Vi lager anbudsgrunnlaget nå, og håper å komme igang til høsten, slik at gjenbruksstasjonen står ferdig til bruk neste vår, sier Trygve Berdal, daglig leder i Hamos.

Berdal var torsdag på besøk i Frøya kommunestyre for å orientere om virksomheten i renovasjonsselskapet.

Frøya er en av elleve eierkommuner i Hamos, og blir nå den siste kommunen som får permanent gjenbruksstasjon. På Hitra er man snart i gang med bygging av en slik stasjon i det gamle bergverket i Fillan, mens Frøya får sin på Nabeita.

Den opprinnelige planen var at miljøstasjonen på Frøya skulle bygges på Melkstaden ved Sistranda, hvor det i dag er en midlertidig gjenbruksstasjon. Men på grunn av et sterkt ønske fra kommunen om at stasjonen ikke skulle ligge inntil det nye industriområdet, ble utbyggingen utsatt inntil man fant ny egnet tomt.

Byggingen av stasjonen på Nabeita har en ramme på 10 millioner kroner. Stasjonen på Fillan vil koste cirka 22 millioner. Berdal forklarer den store prisforskjellen med at man skal etablere et system med omlasting for begge kommunene på stasjonen på Hitra.

I likhet med de midlertidige stasjonene på Hitra og Frøya, vil det bli mulig å levere alt avfall helt gratis på de nye stasjonene. Investeringene dekkes inn via renovasjonsgebyrene. Men Berdal forteller at investeringene som nå gjøres i øykommunene, ikke vil merkes gjennom umiddelbar økning i gebyrene.

- Vi regner med å klare å holde gebyrene uendret de neste tre åra, sier Trygve Berdal, daglig leder i Hamos.