Enig med de største oppdretterne om arealavgift på lakseoppdrett