SENIOR HØYRES BESØK PÅ GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. HITRA. 27.01.23

Samlet inntrykk:. En videregående skole i Øyregionen som gir et svært positivt inntrykk, og som så avgjort trenger nye og større lokaler på Hitra .

Både erfaring til nå og ikke minst for framtidig utvikling av utdanningstilbud i Øyregionen, tyder alt på at Fylkeskommunens valg av 1 skole for Hitra og Frøya, viser at dette var et riktig og godt valg.

Bemanningen virker å være godt kvalifisert, og elevundersøkelser viser alminnelig god tilfredshet med skoletilbud og trivsel/miljø.

Vi fikk særlig god informasjon og omvisning om Helse og Oppvekstfag, og her kom det tydelig til uttrykk et behov for og ønske om Desentralisert sykepleieutdanning i regionen .

På bakgrunn av den faktiske situasjon om behov for flere stillinger innen Helse - og Oppvekst i regionen, er det grunn til et større engasjement for at flere søker disse utdanningstilbudene.

Det ble fra elever pekt på at det ville være ønskelig at Engangstilskudd for Lærlinger ble løftet opp fra 50.000 kr til 80.000 kr som gjelder i "Blå sektor".

Videre ble det uttalt at Turnusordninger innenfor Helse burde vært gunstigere for å beholde ansatte over tid.

Hitra Senior Høyre takker ledelse, lærere og elever for et innholdsrikt og godt program for besøket, og vi vil gi uttrykk for et sterkt ønske om at byggeprosjektet kommer i gang så fort som mulig.

Egil Hestnes

Styreleder i Hitra Senior Høyre