Statens Vegvesen opplyser at anleggsarbeidet på fv 714 i Snilldalen (mellom Krokstadøra og Våvatnet) nå er godt i gang.

Prosjektet i Snilldalen innebærer å bygge 3,1 kilometer ny vei, inkludert de to tunnelene Fossantunnelen (744 meter) og Snilldalstunnelen (490 meter). Anleggsarbeidet begynte i mai i år.

Alt går etter planen

- Så langt går alt etter planen. Entreprenørene gikk etter ferien i gang med forberedelser til tunneldriften, og de er nå straks klare til å begynne sprengningsarbeidet, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Tunneldrivinga vil pågå fram til påsketider neste år. Deretter begynner arbeidet med innredning av tunnelene.

I nordenden av prosjektet er også arbeidet med den 64 meter lange Snilldalselvbrua kommet langt.

- Nå holder vi på med armering, og regner med å støpe sjølve brua om ca. to uker, sier Karlsen.

Den nye vegen i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.