- Det er dessverre umulig å holde en dialog med en motpart som konsekvent velger å misforstå