ØYREKKA FOLKEHØYSKOLE

Frøya kommune har invitert alle innbyggerne på Frøya til et folkemøte om å plasere en mulig folkehøyskole i Øyrekka. Foreløpig er det innspilt 2 alternative plaseringer. Sula eller Mausund. Eventuelt en delt løsning mellom Sula og Mausund.

Studentene påpekte at det var noe rivalisering melom Sula og Mausund.

Bakgrunnen til forslaget om en folkehøyskole i Øyrekka er at innbyggerne i Øyrekka ønsket at Frøya kommune skulle engasjere seg mere i Øyrekkas framtid, gi hjelp til å stanse fraflyttingen, og helst snu den negative utviklingen.

Det var et folkemøte på Mausund der politikkere og administrasjon deltok som var en slags oppstart. Initiert av Tove Berge Knutsen og en Facebook-gruppe som hun dro i gang.

Etter dette ble det engasjert en gruppe masterfagsstudenter til å se på muligheter for Øyrekka, og for FastFrøya.

Studentene ble inndelt i 5 grupper. 3 grupper skulle se på Fastfrøya, og 2 grupper skulle  på befaring i Øyrekka. Av de 2 gruppene skulle 1 se spesielt på Øyrekka, og utarbeide forslag til tiltak. Resten skulle se på muligheter for FastFrøya.

Jeg var en av dem som fulgte studentene på reisen fra Frøya og ut til Mausund. Vi skulle gi mest mulig innformasjon til studentene, og besvare deres spørsmål etter beste evne.

Deretter var jeg også en av dem som var til stede på NTNU da studentgruppen som jobbet med Øyrekka la fram sin rapport, og ga oss sin informasjon om folkehøyskolen.

Studentene kom opp med flere forslag. Både for FastFrøya og for Øyrekka.

Den ene gruppen som skulle arbeide spesielt med Øyrekka hadde flere forslag, men-----      .

Folkehøyskolen skilte seg ut som et gjenomførbart prosjekt for Øyrekka.Vurdert av dem.  PÅ GRUNN AV BELIGGENHETEN.

Alle de andre studentgruppene presenterte flere forslag som skulle kunne  etableres på FastFrøya.

Øyrekka folkehøyskole

Det som skilte seg ut positivt for Øyrekka,  var en folkehøyskole.

At en folkehøyskole skulle etableres i Øyrekka var faktisk mulig, og beliggenheten i Øyrekka var fortrinnet.

Det ble lansert flere forslag om tiltak på FastFrøya av de andre 3 gruppene. Disse forslagene kunne med fordel sees på nærmere på av Frøya kommune og andre interessenter.

Men folkehøyskolen måtte ligge i Øyrekka for å ha noe så spesielt å tilby at de ville kunne nå igjenom med søknad.

Etter dette ble John Arne Moen engasjert til å lage en rapport om det konkrete forslaget “Folkehøyskole”. for Øyrekka.

RAPPORTEN

Rapporten fra Moen dreide seg bare om Øyrekka folkehøyskole, og var solid gjenomført, godt begrunnet og pekte på mulige løsninger for realiseringen av Øyrekka folkehøyskole.

At skolen skulle ligge i Øyrekka og IKKE på FastFrøya var faktisk fortrinnet.

Jeg var selv til stede i kommunestyresalen da rapporten ble lag frem, Til stor begeistring og applaus.

Men så har det skjedd noe rart.

På et kommunestyremøte ble det vedtatt at det trengtes en ildsjel?

Når har et kommunestyre i Norge først fått laget en rapport om tiltak, og etterpå vedtatt at innbyggerne måtte få på plass en “Ildsjel” for å innfri kommunens egen rapport.

Jeg tror dette er den eneste gangen.  Og hva var hensikten. Resultaten var i hvertfall at mange av oss som i utgangspunktet var optimistiske og positive ble meget skeptisk.

Det er foreløpig ikke laget noen rapporter jeg har sett om alle de andre tiltakene som masterfagstudentene foreslo til etableringer på FastFrøya. Håper at noen av disse også kan realiseres. Uten Ildsjeler.

ØYREKKAS FRAMTID

Det er det som er bakgrunnen for denne rapporten og møtet som skal holdes nå den 13. september.

Det er kanskje akkurat nå at Øyrekkas framtid avgjøres?

Øyrekka vil være lite tjent med at det etableres en folkehøyskole på Fast-Frøya. Det vil ikke føre til arbeidsplasser i Øyrekka. Og fortrinnet med beliggenheten forsvinner.

Hvis det blir lagt inn gode ressurser i å finne de rette linjene, så kan mye være gjort.

Til det trengs det mennesker med bredt skolefaglig bakgrunn, spesielt folkehøyskole og videregående skole.

Når det gjelder å finne innvestorer tror jeg dette er mulig. Men gruppen som skal jobbe med det må etableres snarest.

Med en “sikker?”  renteavkastning på innvesteringene vil noen være innteressert.

Hva med å få et hotell eller en hotellkjede inn på eiersiden som kan drive overnatting og turisme i lokalene når skolen har ferie?

Men uansett så må hovedsaken være Øyrekkas framtid.  Utvikling og utbygging i Øyrekka.

Det er det dette prosjektet handler om.

Gustav Gjevik