- Kan tyde på at slitasjen på brua har tiltatt raskere enn antatt