Overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november