Ferjesambandet Laksåvika – Kjørsvikbugen – hva tenker Høyre

Hitra ligger i en region med svært stor og viktig næringsattraktivitet. For å skape en utviklingsorientert kystkommune har Høyre klare målsetninger om å ytterligere øke attraktiviteten for næringsetableringer. Arbeidsplasser, gode bosteder, beredskap og gode kommunikasjonsløsninger er sentralt. Hitra Høyre har i sitt program at en støtter og vil arbeide for realisering av ferjesambandet Laksåvika – Kjørsvikbugen.

Mulighetene for å få etablert sambandet har vært gjenstand for mange politiske behandlinger i begge de to berørte fylkene. Siste behandling i Trøndelag var i Hovedutvalg Transport – uke 21. På nevnte møte fremmet fylkesdirektøren et forslag om å ikke videreføre utredningsarbeidet da det hadde en prislapp på 230 millioner. Det foreligger ingen forpliktelser om finansiering av sambandet fra regjeringen. Det som da blir realitetene er at fylkeskommunen(e) må finansiere dette med egne penger. Saken skal sluttbehandles i Fylkestinget 14. juni, og Høyres forslag presenteres der.

I møtet for hovedutvalg Transport ble det redegjort for at kollektivområdet som fylket har ansvar for må finne innsparinger for ca 160 millioner – neste år. Dette for å opprettholde et allerede begrenset tilbud med hurtigbåt, buss og ferge. Spørsmålet blir om det viktigste er å sikre hurtigbåten til/fra Hitra, sikre busstilbudet og sikre ferger til Øyrekka, eller om en skal redusere dette for å etablere et nytt fergetilbud.

For Høyre er trygg og sikker styring viktig. Det er et faktum at regjeringen ikke har signalisert noen form for økonomisk støtte til et nytt fergesamband. Dette selv om den samme regjeringen nå får enorme beløp gjennom grunnrenteskatt fra blant annet næringslivet på Hitra.

At Høyre i Utvalg for Transport finner det krevende å kunne finansiere et nytt ferjesamband samtidig som vi står overfor et stort kuttkrav er dessverre realiteten i dag. Vi har ikke 230 millioner kroner, og vi mener vi først må sikre de sambandene vi allerede driver.

Veien videre må bli at regjeringen tar ansvar og fullfinansierer fergesambandet. Det bør det være økonomisk mulighet for å gjøre nå som kysten beskattes så hardt. Dette er noe vi forventer at regjeringspartienes representanter fra Trøndelag legger et press på at regjeringen leverer på. Dette vil også bli essensen i Høyres forslag til løsning når saken skal opp på Fylkestinget i juni. Høyre er positive til gode tiltak, men de kan ikke igangsettes uten at en kjenner konsekvensene.

Pål Sæther Eiden                                  Sigrid Helene Hanssen

Fylkesordførerkandidat                        Ordførerkandidat for Hitra Høyre