Oppslaget i Frøya.no «Storøyde elever besøkte vindkraftverket» har fått reaksjoner på at barna blir politisert i kampen om vindkraft.

Skolen tok selv kontakt for omvisning og det er forståelig at Frøya Vindpark AS og Aneo AS vil legge ut bilder fra besøket på sine FB nettsider.

Når man tar med barn inn i et industrielt vindkraftverk og besøket blir brukt som PR for selskapene, så er det naturlig at det kommer kommentarer på hvordan industrien i sin iver «Mer av Alt, Raskere» bruker barna nå som industriområdet er åpnet for fri ferdsel på eget ansvar seksten måneder etter turbinhavariet.

Fra ANEOs FB side:

Turbinbladforurensning er et problem der vindkraftindustrien oppgir avskallingen til å være lav, mens mye dokumentasjon finnes på at den er betydelig høyere. Miljøgifter spres til jord og drikkevann.

Reklamebilde TrønderEnergi AS, nå Aneo AS brukte i 2016. Løven og lammet i beretningen om paradis i søndagsskolen er her byttet ut med bamse brakar og sauan.

Ørnen på bildet går utrygge dager i møte og å springe med drage i vindkraftanlegg tilrådes ikke. Men det er i hvert fall et bilde der gutten, dyra og fuglan på linja er trygge i vindkraftanlegget.

Så mye for politisering av barna i spenningsfeltet vindkraft.

Steven Crozier