Midt i den mørkeste tiden av året tennes det lys over alt. Hus og trær blir opplyst av store lysbånd. Og inne i stuene tennes det masse stearinlys.Julegater og juletrær lyser opp i adventstiden. Dette skaper gode følelser i oss. Ja, det varmer inni oss. Dette er viktig. Ikke minst i den spesielle tid vi har vært gjennom og fortsatt er i.

Det er mange som har opplevd det som en mørk og tung tid. Ikke minst i savnet etter fellesskap. Og lengselen etter en lysere tid er enorm sterk hos mange. I advents- og juletiden er ordet lys et sentralt ord. Vi feirer det spesielle lyset som kom til vår verden for 2000 år siden for å gi menneskene lyset og gleden inni seg. Juleevangeliet er gledens og håpets lys til alle mennesker. Barnet i krybben lyser mot oss med bud om en lysere tid. Igjen fylles barn og voksne av glede i forventning mot julehøytiden.

Da er det trist å tenke på at hvert tredje menneske i Norge er veldig ensomt, og mange flere enn vi aner gruer seg til julehøytiden. Også på Hitra og Frøya finnes det nok flere enn vi aner som savner et fellesskap å tilhøre i jula og spesielt på julekvelden. Kanskje vi skulle tenke etter om det er noen i nabolaget som jeg kunne være et lys for i advent- og julehøytid. Det ville skape en større glede enn du aner både i deg selv og den du viser oppmerksomhet. En julegave med mening! En viktig lystenner og lysbærer til et medmenneske.

En riktig god jul til dere alle!

Bertel Aasen

sokneprest