- Politikk er et ønske om makt for å skape et samfunn rettferdig for alle

foto