Ordfører i Hitra Ole L. Haugen svarer på vårt innlegg i avisa Hitra - Frøya, og sier vi har misforstått prosessen. Bakgrunnen er at vi skriver at vi krever ei politisk behandling i kommunestyrene av fusjonen av deler av Trønderenergi med Hitec Vision, noe Haugen sier at har vært planen hele tiden. Det samme poenget gjøres av konserndirektør Ståle Gjersvold på hans Facebookside, hvor han skriver at “Rødt slår inn åpne dører”.

Vi innrømmer at det å kreve at det får en politisk behandling er noe upresist - det vi burde ha skrivet var at vi krever at prosessen får en REELL politisk behandling. Ut fra den prosessen som er ført til nå har vi all grunn til å være skeptiske til det, og budskapet i vår kronikk er i aller høyeste grad relevant. Dersom det hadde vært lagt opp til en reell demokratisk prosess hadde ikke fylkesordføreren og to av ordførerne fra eierkommunene, deriblant Haugen, stilt opp i lanseringsvideoen og rost prosjektet før saken var kjent. I følge styreleder Odd Inge Mjøen har det vært god dialog med eierkommunene, men dette har kun skjedd gjennom lukka formannskapsmøter, og ikke vært gjenstand for noen behandling i kommunestyrene. At dette begrunnes med at det er såkalt børssensitiv informasjon understreker så til de grader vårt poeng med at dette ikke er ei ønska utvikling.

Når nå Haugen varsler at det blir en grundig politisk debatt i Hitra, og forhåpentligvis de andre kommunestyrene, hilser vi den velkommen og lover å delta med full kraft. Vi håper også de andre partiene vurderer flere sider av denne saken enn det varslede glansbildet som forventes i Trønderenergis presentasjoner for de folkevalgte organa.

Dette er nemlig ikke like uproblematisk som Haugen framstiller det. Ei fusjonering med et fond vil bety ei avdemokratisering uansett hvordan vrir og vender på det. Det vil bety ei forflytning av makt bort fra folkevalgte organer og over til styrerommene i aksjefond - prisgitt profitthensyn og aksjeloven. Som vi skriver i vårt første innlegg: “Eierskap i vannkraft og nett holdes riktignok utenom, men størstedelen av de ansatte blir med over og det er her de framtidige satsinger skal komme.” For Rødt er det nettopp viktig å ha demokratisk kontroll over hvilken energisatsing vi skal ha i framtida. Skal vi satse på stadig nye og naturødeleggende utbygginger av vind- og vannkraft, eller skal vi satse på energieffektivisering, solkraft og annen integrert energiproduksjon i bygg. Vårt svar er helt klart det siste, men uansett er dette spørsmål som ikke kan avgjøres bak lukkede dører, men som må tas av de folkevalgte etter en åpen demokratisk debatt. Derfor vil vi komme til å foreslå å avblåse fusjonen med Hitec Vision, og i stedet starte arbeidet med å få en mer demokratisk energisektor og et mer demokratisk Trønderenergi. Å la grådige aksjefond kontrollere energisektoren er og blir en elendig idé.

Hallgeir Frøseth Opdal, Rødts gruppeleder fylkestinget og Rødts gruppeledere i Trønderenergis eierkommuner: Roald Arentz (Trondheim), Anna Stasia Schärer (Malvik), Peter Verme, (Orkland), Jann Krangnes (Hitra), Dordi Hammer (Frøya), Tina Knarbakk (Melhus) og Tor Helge Rimul (Stjørdal).