FV. 6440 Hestvika kai dårlig drenering

Har fått henvendelser fra bedrifter som bruker FV. 6440 ned til Hestvika kai om at veien er i ferd med å oversvømmes bort på grunn av dårlig drenering. En av bedriftene har også tatt kontakt med tilsynsfolket for veieier men ingen ting skjer!

Dette her er fatalt etter min mening at ikke veieier får stanset lekkasjen som kommer opp midt på veien! Bildene taler for seg. På enden av dette veistrekkekket ligger Lerøy AS og Kystbudet som generer stor trafikk på dette veistrekket for omlasting av gods på sine biler. Håper veieier som er Trøndelag  fylke tar ansvar her, og får utbedret denne lekkasjen før veien helt er borte!

Per Ervik

PP Hitra