Hitra Senior Høyre har besøkt DalPro  og har fått en grei orientering om bedriftens virksomhet.

DalPro som Rehabiliteringssenter for Øyregionen, gir inntrykk av en god og framtidsretta situasjon med gode utviklingsmuligheter.

Samspill mellom kommunene og bedriften bidrar til at tilbudet til funksjonshemmede hensyntar først og fremst den enkeltes situasjon, men også ivaretar lokal og regional næringsutvikling.

DalPro er i en positiv og solid utvikling på mange måter, men det foreligger fortsatt muligheter og utfordringer, som f.eks at hjemmeboende funksjonshemmede i større grad kan gis tilbud om tilpasset aktivitet og trivselstiltak i regi av DalPro med sine kvaliteter.

Hitra Senior Høyre takker for at vi fikk besøke DalPro og dermed ble oppdatert i en fyldig og grei orientering

Vi er imponert over virksomhetens utvikling og situasjon nå, og vi ønsker

Lykke til videre!

Egil Hestnes

Styreleder Hitra Senior Høyre