- Både Røros og Øyrekka må på statsbudsjettet fra 2021