Mandag 11 september går vi til valgurnene. Et stortingsvalg hvor vi skal velge parti, politikere og politisk retning for 4 nye år. Hvilket grunnlag har vi for å gjøre våre valg? En hektisk valgkamp som vi i hovedsak har fulgt med via media. Noen lokale innslag har man også hatt mulighet til å få med seg, men valgkamp i forbindelse med stortingsvalg skiller seg klart fra valgkamp foran kommunevalg.

Samfunnets utvikling i løpet av de 4 siste årene må være den beste evaluering av måten landet ledes politisk på. Utvikles samfunnet i den den retningen vi ønsker? Etter 4 år med en borgerlig regjering som er svært blå, har vi noen erfaringer og veien videre kan være enklere å velge. De siste 4 årene viser at borgerlig politikk virker. Mange viktige tjenester samordnes og sentraliseres. Skatteletter med betydelig lettelser til de rikeste. Forskjellen på fattige og rike blir stadig større. Ønsker vi dette?

Den sittende regjeringen har blant annet innført skatt på sluttvederlag til eldre og uføre som slutter i arbeidslivet. Et kjent eksempel fra media er Svenn Erik XX som har jobbet og betalt skatt i 43 år. I 2016 ble han ufør og mottok et sluttvederlag på kr 75 000. Etter at skatt var beregnet av sluttvederlaget satt Svenn Erik igjen med kr 24 000.

Andre usosiale vedtak er; Kutt i feriepengen til arbeidsledige som slår svært uheldig ut for berørte grupper. Fjerning av barnetillegget for de med uføretrygd. Utvidet mulighet til midlertididige ansettelser.

Det jeg brenner aller mest for i politikken, grunnen til at jeg er med og vil gjøre en forskjell, er at vi i Norge skal ta vare på samhold, fellesskapet og tilliten.

Ved forrige stortingsvalg hadde vi et parti som sanket mange stemmer og kom i politisk posisjon pga populistiske saker. Har noen hørt om; Nei til bompenger, i denne valgkampen?

Det er gjennomført skoledebatter og skolevalg de siste ukene. I Sør-Trøndelag viser avstemninger at et stort flertall av ungdommen stemmer på arbeiderpartiet. Ungdommen ønsker et trygt og forutsigbart samfunn som er basert på fellesskapet. Kanskje skal vi lytte litt til de som skal overta det samfunnet vi lever i, og utvikle det videre?

Valget 11. september er et veivalg og et verdivalg. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha.

Bruk stemmeretten, GODT VALG.

Pål Terje Bekken

Leder Frøya Arbeiderparti