Helse og omsorg

Hitra skal være et varmt og inkluderende lokalsamfunn. Vi ønsker oss et samfunn der vi bryr oss mer og ikke mindre om hverandre. ALLE innbyggerne skal ha mulighet til å ha en meningsfylt hverdag.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ikke baseres på konkurranse og markedskrefter. Vi vil heller videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner.

Er du fornøyd med jobben vi har gjort, og mener vi er best til å stå ved roret de neste 4 årene? Er svaret JA – da bør du gi oss din stemme ved valget. GODT VALG

Eldbjørg Broholm

2kandidat

Hitra Arbeiderparti