- En stor applaus til alle i samfunnet som bidrar på hver sin måte