Skolenes landsforbund (SL) krever – med full støtte fra LO – at staten fullfinansierer etterutdanning som 33.000 lærere er pålagt som følge av vedtak i Stortinget.

Stortinget har vedtatt at alle lærere i norsk skole skal pålegges bestemte kompetansekrav innen 1. august 2025. Alle grunnskolelærere som i dag underviser i matematikk, norsk, engelsk og samisk skal ha 60 studiepoeng på ungdomstrinnet og 30 studiepoeng på barnetrinnet i disse fagene for å opprettholde sin undervisningskompetanse i fagene.

Lærerne er påtvungen en reform SL ikke ønsker, og må attpåtil finansiere 25 prosent av reformen selv i form av egen fritid. Stortingets vedtak er et brudd på hovedtariffavtalen om at arbeidsgiver skal dekke pålegg om styrking av kompetansen i matematikk, norsk, engelsk og samisk.

SL har hele tiden vært urokkelig i sitt krav om at staten må fullfinansiere kompetansen lærerne mangler for å være kvalifisert til å undervise i sine fag etter 1. august 2025.

SL og LO skrev under på regjeringens strategiplan «Kompetanse for kvalitet» under forutsetning om at spørsmålet om finansiering skulle tas opp i et «annet egnet fora» senere. SL har utfordret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på hva «et annet egnet fora» innebærer og når det møtet vil finne sted.

Sammen med LO tok SL initiativ til et møte for å få svar på dette, men statsråden hadde i møtet 9. mai 2016 dessverre ikke noe ordentlig svar. SL og LO sendte 1. juni 2016 en skriftlig henvendelse til Kunnskapsdepartementet, med krav om at det kommer på plass en avtale om fullfinansiering.

Kravet om fullfinansiering er så viktig for SL at vi ikke kommer til å gi oss i kampen for å få en avtale på plass. Vi vet at det er medlemmer i andre organisasjoner som også krever at denne påtvungne reformen skal finansieres fullt ut av staten.

Det er flott at også medlemmer i Utdanningsforbundet (UDF) nå krever at avskiltede lærere slipper kostnader med videreutdanning, ifølge en artikkel i Utdanningsnytt 23. juni 2016. Ja, det er bra at grasrota i UDF begynner å våkne, og ønsker å kjempe denne kampen – en kamp SL startet for alvor allerede i fjor høst. Allerede i vårt høringssvar 5. januar 2015 skrev vi følgende: «Dersom departementet, tross høringen, effektuerer sitt forslag og at videreutdanning skal kunne pålegges, må det være en åpenbar selvfølge at det skjer uten omkostninger for den enkelte lærer (som faktisk hadde formell undervisningskompetanse da hun/han ble tilsatt).»

Skolenes landsforbund ønsker velkommen alle initiativ til å stå sammen med oss i kravet om fullfinansiering. Står organisasjonene samlet, har SL stor tro på at lærerne skal slippe å betale for en etterutdanning de er pålagt av Stortinget å ta.

Først skritt er at statsråd Torbjørn Røe Isaksen tar trepartssamarbeidet på alvor, og innkaller partene i skolesektoren. Kanskje kan dette være starten på et «annet egnet fora» der en avtale om fullfinansiering underskrives.

Rigmor Bjerche, leder i Skolenes landsforbund Sør-Trøndelag