I Orkdal pågår det nå en kamp for å bevare akuttmottaket ved Orkdal sykehus etter at sykehusdirektøren på St. Olav vurderer å flytte mottaket, som omfatter rundt 60 sengeplasser, fra Orkdal til Trondheim

Før påske stilte over 1.000 mennesker g hånd i hånd rundt Orkdal sykehus som en stille, men godt synlig protestlenke på forslaget om å legge ned akuttmottaket ved sykehuset.

Hitra Pensjonistparti har tidligere uttalt seg svært kritisk til forslaget.

Bergljot Stokkan i Hitra Pensjonistparti kalte forslaget “et høyrisikoprosjekt som vi brukerne ikke kan godta”.

Aksjonistene i Orkdal samler nå underskrifter i kampen for å bevare akuttmottaket. De har også merket seg støtten fra Hitra, og her om dagen fikk leder i Hitra Pensjonistparti, Per Ervik, forespørsel fra Orkdal om de kunne tenke seg å hjelpe med underkriftsaksjonen.

– Det var lett å si ja til dette, forteller Ervik til lokalavisa. Han mener det er meningsløst å legge ned mottaket.

– Vi i pensjonistpartiet er opptatt av å bevare Orkdal sykehus, så derfor vil vi nå legge ut underskriftlister i enkelte butikker omkring på Hitra, forteller Ervik som håper på god oppslutning med mange Hitra-navn på listene..

Underskriftslistene skal senere bringes til Oslo hvor de skal overrekkes helseminister Bent Høie.