I forhold til artikkelen i Hitra-Frøya med overskriften "Mener grendeskoler er dårligere for elevene: - Vinn-vinn situasjon å slå sammen" så opplever et samlet styre i Utdanningsforbundet Hitra at denne saken viser et feilaktig bilde av vår politikk.

Slik vi ser det er artikkelen, og spesielt overskriften basert på en misforståelse. På grunn av hastverk og veldig kort tidsfrist har begge parter misforstått hva saken og artikkelen egentlig handlet om. Vi mener at grendeskolene er viktige for lokalsamfunnene på Hitra.

Vi har aldri gjort noe vedtak på at vi ønsker å slå sammen noen skoler. Det vi har gjort et vedtak på er at vi ønsker at det åpnes for en debatt og en konsekvensutredning angående skolestrukturen på Hitra.

På grunn av befolkningsvekst, demografiske endringer og en kommunesammenslåing så ser Hitra kommune nå veldig annerledes ut enn når nåværende skolestruktur ble vedtatt. Dette gjør blandt annet at noen skoler og barnehager mangler kapasitet, mens andre har ledig kapasitet. Her mener vi at det vil være hensiktsmessig å se om det er mulig å utnytte de skolene og barnehagene vi har bedre, til det beste for elever og ansatte. Ved å jevne ut antallet barn og elever på enhetene kan vi skape bedre trivsel, og bedre læring. I barnehage og skole er det viktig med store og gode nok inne og uteområder veldig viktig for at barna skal trives og lære.

Dette kan for eksempel innebære å se på om grensene for noen av skolekretsene bør justeres, der vi ser at noen skoler vokser og andre krymper. Vi mener dette vil styrke grendeskolene, og spesielt med tanke på elevenes læringsmiljø.

Helt avslutningsvis vil vi referere tilbake til vårt leserbrev i Hitra-Frøya på fredag, og minne på at denne saken egentlig handler om at Utdanningsforbundet Hitra gir sin fulle støtte til kravet om bygging av ny skole på Fillan.

Alle som vokser opp på Hitra skal til slutt innom Fillan skole i minimum tre år, og hvis vi ønsker en god skole der elevene trives, og som oppfyller de pedagogiske kravene i de nye læreplanene så er det ingen vei utenom å bygge nytt.

Oddbjørn Larsen Lokallagsleder Utdanningsforbundet Hitra