Nytt Badeland! En veldig god ide og ett tidsriktig prosjekt for videre utvikling her på Frøya.

I erkjennelsen av at dagens svømmeanlegg på Sistranda er i veldig dårlig forfatning så presser det seg fram en avgjørelse for framtida:

Rehabilitere eksisterende eller bygge nytt? Med en estimert (stor usikkerhet) prislapp i størrelsesordenen 60 mill. for å rehabilitere så er det nærliggende å tenke nytt. Dette har da også et samlet formannskap uttalt, nå sist i møte i januar.

Ideen om ett badeland, altså noe mer enn kun ett basseng, i sjøkanten på Sistranda ble vel først luftet av Helge Gåsø som ga ett oppdrag til arkitekt Øystein Thommesen å utforme skisser til hvordan et slikt badeland kunne plasseres helt ned til sjøkanten. Gjerne sett i sammenheng med videre utbygging av Blått Kompetansesenter/Blått 2.

Her på Frøya har vi klart å realisere store prosjekter nettopp fordi vi har hatt en god samarbeidsånd mellom kommune/fylkeskommune, frivilligheten og private aktører. Offentlig-privat samarbeid på ulike vis har gitt oss bl.a. nytt Helsesenter, ny Videregående Skole, Blått Kompetansesenter, Kulturhus og Fotballhall for å nevne noe. Takket være ett offensivt lokalt næringsliv, en kommune som spiller på lag og lokalpatriotisme så har vi greid dette. Sammen.

Nå har vi ett nytt kjempeprosjekt i støpeskjea - men er vi klare til å samarbeide om dette? Har vi fortsatt den samme gutsen som trengs for å realisere ett nytt badeland? Klarer vi å engasjere og mobilisere innbyggere, kommune og næringsliv til ett slikt fellesprosjekt? Eller er vi rett og slett litt ´mette´? Litt vel fornøyde med tingenes tilstand? Frøya har jo blitt en suksesskommune i mange sammenhenger, faren er imidlertid at vi nettopp blir litt for bakoverlent, litt vel fornøyd med egen suksess…

Skal vi lykkes med prosjekt nytt badeland, og klare å lage dette til et suverent fellesprosjekt med et offentlig-privat samarbeid så må vi ´få ræva i gir´- for å si det rett ut.

Her må det ett taktskifte til, innbyggerne og næringsliv må inviteres til ide-dugnader m.m., eksterne samarbeidspartnere må identifiseres, frivilligheten involveres, tverrfaglige arbeidsgrupper må opprettes, eierforhold og eierstruktur defineres osv. osv.

Frykten vår er at dette skal forbli kun et kommunalt byggeprosjekt. Da tror vi vi kommer til å miste mye av potensiale som ligger i ett slikt bygg. Næringsforeninga må sjølsagt spille en sentral rolle her, ikke minst innenfor koordinering kommune-næringsliv og det er godt å se at daglig leder Torill Pettersen er ´på ballen´. Her vil det åpne seg mange muligheter vil vi tro, det er mye som kan naturlig passe sammen under samme tak, (evt. utendørs) som ett badeland.

Med tanke på å fremme bolyst og tilflytting er dette prosjektet midt i blinken. Våre innbyggere samt potensielle tilflyttere etterspør attraktive fritidstilbud. Her kan vi en stor mulighet til å skape noe unikt her på Frøya som gir oss betydelig økt attraktivitet for framtida. Dette prosjektet vil selvsagt også bli positivt for vår lokale næringsliv; handelsstand, reiselivsbransje, servicebedrifter o.l. Ett tidsriktig og unikt badeland, gjerne med en ‘bystrand’, sentralt plassert ved sjøen på Sistranda ser vi på som en spennende, og ikke minst riktig satsning for framtida på Frøya!

I tillegg jobber Frøya kommune nå med en ny sentrumsplan, her er det viktig å se ting i sammenheng, tenke litt fram i tid og ikke nødvendigvis begrense seg ut ifra dagens situasjon.

Frøya Senterparti har klokketro på dette prosjektet - men det betinger at vi nå bretter opp ermene og erkjenner at felles suksess fordrer at vi jobber best sammen.

Frøya Senterparti 07.03.2022.