- Det er behov for profesjonsutdanning i bærekraft og bærekraftig utvikling