Ordet påske skaper gode følelser i mange mennesker. Det er glede ved å samle familien til gode feriedager på hytta i fjellet eller ved sjøen. Eller rett og slett rolige dager hjemme. Vi er på overgangen mellom vinter og sommer og fryder oss over at snart «livnar det i lunder og luvast i li» Jeg hadde mine barneår ved sjøen på Nordmøre der vi ofte slepte dyra ut på beite i påsketida, Det var alltid en stor opplevelse. Men vi hadde kort vei opp til fjellet og snøen der vi kunne mang en gang nyte den varme påskesola  og få en god brunfarge. Midt i dette levde vi sterkt med i påskedramaet. Påsken handler om liv og død. Jesus var tidlig klar over sitt livskall. Han fortalte det ofte til disiplene at han var kommet til denne verden for å sette menneskene fri til en forunderlig framtid. Og de 3 årene han reiste rundt i Palestina skjedde under på under i møte med menneske som lengta etter frihet og helbredelse. Påsken skjer dramaet der han gir denne frihet til alle mennesker på jord som en gave til å ta imot og kjenne tryggheten i. Jesus går inn i alt mørke i denne verden for å tenne lyset for alle menneske. Det finnes ikke det mørke han ikke har vært i. Ja, liketil døden, « han er prøvd i alt på samme måte som vi»  Alt fordi han skal forstå oss og være vår styrke på vår livsvei. Påskemorgen er påskeglede Hva hadde livet vært for menneskene på jorden uten påskedag? Ja, det kan vi sannelig undre oss over. Påskedag er gledens budskap til oss om han som har seiret over døden og vil gi alle menneske livet som gave. Etter påskedag viste Jesus seg for mange mennesker og ga dem påskeglede. En gang var over 500 samlet  da han plutselig stod midt mellom dem.

I de 2000 årene som har gått siden påskedramet har millioner på millioner menneske møtte Jesus i vår verden. Møtt han i kirkene. Møtt han i bibelen. Møtt han i bønna. Møtt han ikke minst i nattverden. Og millioner kan si klart og tydelig. Jesus er min trygghet i liv og i død.

En velsignet påske til dere alle.

Bertel Aasen