«Minstepensjonister og uføre må vente». Oppslag i Fri Fagbevegelse har slik overskrift, og opplyser at «melding om økte pensjoner kommer først etter sommeren».

Pensjonsutvalget som har avgitt innstilling for flere måneder siden, foreslår grep slik at uføre og minstepensjonister ikke skulle bli pensjonstapere.

Ifølge Fri Fagbevegelse sier statssekretæren (AP) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet at Stortingsmeldingen ikke blir ferdig før sommeren pga. nødvendig fremskrivning og beregninger, men lovet Stortingsbehandling før jul.

Det er altså minstepensjonister og uføre som må vente i spenning.

Er det rart at folk flest blir «oppgitt» over dagens politiske myndigheter og den prioriteringen som gjøres på sentralt hold?

Nå er det på tide at Pensjonistforbundet og Davidsen som representerer landets største «pensjonistorganisasjon» bruker sin påvirkningsmulighet i forhold til regjeringsnivå, for å unngå at uføre og minstepensjonister igjen utsettes for en unødig «tapersituasjon» i påvente av økonomiske forbedringer.

HitraPensjonistan ved styrets nestleder, Egil Hestnes.