- Hvorfor skyter leder i Hitra Høyre spurv med kanon?

foto