- Hvorfor skyter leder i Hitra Høyre spurv med kanon?

Dårlige veier sliter hardere på bilene.