Hitra pensjonistparti elbil og bomavgift:

Ser at Hitra Pensjonistparti ønsker at også elbiler skal betale full bomavgift på Lakseveien. Willy Hitterdal har helt rett i sine betraktninger om all fordelene elbilene har fått i nesten 30 år, og fremdeles får.

Jeg vil minne om at det var Bellonas Fredrik Hauge som for over 30 år siden importerte en ombygd Fiat med strømdrift til Norge. Dette for å sette fokus på og fremme miljø og klima. Hauges bil ble ofte tauet inn av politiet fordi at han nektet å betale bomavgift i Oslo.

Norske politikere forsto vel etterhvert at Bellona hadde et poeng med å sette fokus på dette. Dessverre laget disse "kloke" politikerne nye lover og regler, der de rett og slett subsidierte den del av befolkningen som hadde best råd til og kjøpe disse bilene. Så, i snart 30 år nå har Norges best bemidlede befolkning , fullt lovlig, benyttet seg av denne fordelen. De har spart på tusenvis av kroner,  mens vi vanlige ikke har hatt råd til mer miljøvennlig kjøretøy.

Etter min mening er derfor Hitra Pensjonistparti sin holdning til utgjavning og økning av bomavgift for alle, like feil politikk som den som har blitt ført til nå av  de fleste partiene. Denne politikken er hverken vennlig for miljø eller  pengeboka til hvermannsen. Den går stort sett utover folk som er minst bemidlet.

Ønsker Pensjonistpartiet og fremme vanlige folk og miljøet må de heller gå for ordninger som alle kan benytte seg av. For eksempel bør folk i distriktene få de største subsidier for å kjøpe fossilfrie biler.  Folk i byene kan reise mer kollektivt. Innføring av veiprising i stedet for bomavgift etc kan være noe. Her kunne  jeg ha ramset opp en hel masse,  men det får vi ta på kammerset.

Når det gjelder nedbetaling av lakseveien og andre veier burde staten tatt hele regningen.

All ære til Hitra pensjonistparti som setter fokus på denne uretten , men dere velger dessverre feil medisin.

Mvh

Per Kristian Berg