- Her har vi alltids plass til en hitterværing

foto