- De har ingen ambisjoner om å flytte mer gods fra vei til sjø