NHF Frøya og Hitra ( Handikaplaget) har igjen vært på fære.

Den 16. mars 2022 ble årsmøtet avholdt i Stølan kretshus med påfølgende fest og servering av fiskesuppe, ferskfisk og lever, kaffe og kaker. Og kokkene er ingen ringere enn Sølvi og Harry Wahlvåg.

Kokker:Sølvi og Harry Wahlvåg. Finn sto sikkert i  skrubben da bildet ble tatt.

Og er det noe dette lokallaget kan , så er det å samle sine medlemmer til faglig innhold kombinert med fest, sosialt samvær .

Dette betyr mye for alle mennesker og var særdeles kjærkomment etter pandemien. Laget greide også høsten 2021 å samle medlemmene til en viltaften. Underholdning, sang ( hvis tid) , mat , taler , livlige samtaler og gode møter er festens innhold når det faglige er unnagjort.

Ruth Sjøvik Johansen er leder og primus motor .

Med seg har hun et aktivt styre og ikke minst en aktiv og festlig festkomiteen.

Festkomite: Inga og Finn Sandvik,Kirsten Dragsnes

Under årsmøtet  skjedde det at alle, leder, styret ( de som er på valg) og festkomite erklærte at de var klare for gjenvalg.

Det sier litt om lagets kraft og engasjement . For medlemmene inspirerer med stor glede over det som blir gjort , og de bidrar med ymse innslag , gevinster og til et særlig inntektsbringende  loddsalg . Inntektene kommer ikke sjelden opp i kr 10000. Loddsalget finansierer festlighetene og er med på å styrke lagets økonomi .

Trofaste og glade gjester .Anne Marie Hammer Knapsta ( også med i styret) , Siri Hammer og Mihaela Adam ( sykepleier )

Laget ble startet i 1980, har over 80 medlemmer, og inntil halvparten av medlemmene møter opp på arrangementet . I år møtte 37.

Fire måtte melde avbud grunnet korona. Dette er ikke normalt . Det er fenomenalt. Det blir engasjement av slikt.

Et festlig innslag på denne kvelden var Rita Hovde som  leste fra Vett og uvett, muntre stubber fra Nordland og Troms. Denne stubben dreide seg om «Særksuell opplysning» i skolen og muligheten for innkjøp av materiell  . Gubber i et kommunestyre diskuterer saken , og den gir assosiasjoner og innspill som gjør at de ikke blir ferdige. Saken utsettes. Rita behersket også dialekten.

Rita Hovde

Men dette er mer enn festlig samvær . Norges handikapforbund har liv og livsbetingelser for  mennesker  med ulike funksjonshemninger som sin sak. Forbundet ser på funksjonshemmedes liv og livssituasjon og  setter søkelys på samfunnsforhold som fremmer eller hemmer menneskers livsutfoldelse og særlig for de som har ulike funksjonshemninger. Forbundet har også et internasjonalt engasjement . For tiden jobbes det med de funksjonshemmedes situasjon i Ukraina under krigen og i hjelpearbeid.

Ikke alle kan gjøre alt, men alle skal få mulighet til å utvikle egne evner og muligheter og få et godt liv med valgmuligheter . Det må også gjelde funksjonshemmede .

Nå jobbes det for å få CRPD inn i norsk lov.

Sitat fra Handikapnytt , Jubileumsutgaven i forbindelse med  utgivelse nr. 100.

«Forrige uke fikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen overlevert 30.000 underskrifter og klar beskjed om at funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon, CRPD, må inkorporeres i den norske menneskerettsloven så fort som mulig»

CRPD er FNs menneskerettskonvensjon som gjelder  funksjonshemmede . Må det leveres underskrifter for å få dette inn i norsk lovverk og Likestillingsloven?

Slagord : «Fri oss fra rvig lockdown»

Det er ikke forsent å bli medlem i et så viktig og morsomt lag som NHF, Frøya og Hitra .Kontakt leder, Ruth Sjøvik Johansen .

Anne Marie Dranger Bachen