Temamøte i regi av Hitra Senior Høyre

Etter at kommunestyret tidligere har gjort vedtak om lokale tiltak for oppfølging av den statlige reformen, har Senior Høyre utfordret administrativ og faglig ledelse til å orientere om framdrift og planer for konkrete tiltak videre.

Det ble uttalt at planlegging for utbygging av Demensavdelinger har prioritet, og vi må kunne forvente at "spaden settes i jorda" inneværende år.

Møtet ga signaler om at det synes å være et betydelig behov for Aktivitør-stillinger ved Bofellesskap på Helsetunet.

Det ble positivt oppfattet at det forberedes Aktivitetstilbud i kretsene eks. Kvenvær, for hjemmeboende som har lang vei til aktuelle tilbud i Fillan.

De forskjellige Aktivitets-/trivselstilbud i regi av Frivilligsentralen er omfattende, og tilbud tilknyttet DalPro kan med fordel utvikles videre.

Administrativ ledelse opplyste at det under prosjektet "Sammen for et aldersvennlig Norge", vil det nå bli sendt søknad om at Hitra kommune blir med i "Nettverk ALDERSVENNLIGE LOKALSAMFUNN".

Jeg og mange med meg erfarer at den lokale Frivilligsentralen gjør en god jobb på mange måter, og alltid planlegger og gjennomfører Aktivitets- og Trivselstiltak for små og store, for barn/foreldre som for ungdom, voksne og eldre .

Ja faktisk også hjelper folk som på en eller annen måte kan ha visse problemer med datautfordringer.

La meg nevne ett eksempel av arrangement/tiltak som sentralen står for:. MANNETREFF , inviterer "godt voksne" mannfolk til uformell samling over en kopp kaffe og noe attåt.

Og på siste treff ble det stor tilfredshet da det ble kjent at neste gang kan det skje på vårt felles Kystkultursted Hopsjø.

Ikke bare sykdom som kanskje ofte følger høy alder, men ikke minst ensomhet og behov for å treffe noen  i en situasjon som kan være mye lik sin egen, kan faktisk være veldig god forebyggende medisin, tror jeg.

Takk til Hitra Frivilligsentral og lykke til videre !