Bedre barnehagetilbud så snart som mulig!

Hitra Ap og leder, Monica Mollan, har åpenbart latt seg provosere av det de kaller «Hitra Høyres regnestykke» ifm. barnehagesituasjonen på Hitra. Nå er det vel Ap og Sp som, ifølge riksmedia, driver med «tvilsomme regnestykker» i disse dager? ;)

Hitra Høyres innlegg var ment som et konstruktivt innspill ift. bygningssituasjonen i oppvekstsektoren på Hitra, men sittende AP-styre på Hitra trenger åpenbart ingen konstruktive innspill fra noen?

Monica Mollan og Hitra AP stiller imidlertid i flere spørsmål til Hitra Høyre som selvsagt fortjener svar:

1.     Vil det bli billigere å eie bygg og anlegg, for private i stedet for kommunen? Faktum er jo at kommunen for eksempel får billigere lån enn private. Og faktum er vel også at det anses som rimelig og forståelig at private vil ha avkastning på sine penger, dersom de vil bruke egne penger i stedet for å låne.

Erfaring tilsier vel at private i hvert fall bygger vesentlig billigere enn kommunen. Med relativt fersk erfaring fra Fillan Barnehage bør Hitra kommune ha førstehånds kjennskap til dette. Utbyggingen av Fillan Barnehage ble omtrent dobbelt så dyr som de første kostnadsoverslagene som ble presentert. Erfaring tilsier vel også at private ferdigstiller bygget vesentlig raskere enn kommunen og dette bør vel også være et moment å ta med seg når fortvilte foreldre nå skriker ut om situasjonen i lokalpressen.

2.     Vil strømmen for å varme opp byggene og renholdet bli billigere? Faktum her er vel at kravene til byggene og oppvarmingen er den sammen, prisen på strøm er den samme, og kravene til renhold de samme.

Svaret på dette spørsmålet er i utgangspunktet NEI.

3.     Og sist, men ikke minst: Vil gevinsten med privat barnehage bli lavere bemanning og/eller lavere lønninger for de ansatte?

I rapporten, Lønnssammenlikning (august 2017), sammenligner Agenda Kaupang grunnlønnen og den totalt utbetalte lønnen til ansatte i kommunale og private barnehager. Sammenlikningen viser at det er liten forskjell i gjennomsnittslønnen for ansatte i private og kommunale barnehager.

Hitra Høyre mener det også er viktig å se på kvaliteten i tilbudet. Hvis vi kan bruke foreldretilfredshet som et mål på dette viser Foreldreundersøkelsen 2021 (Utdanningsdirektoratet) faktisk at foreldre med barn i privat barnehage faktisk er litt mer fornøyd enn foreldre med barn i offentlig barnehage.

Så har vi selvsagt diskusjonen om store utbytter til eierne i private barnehager. Da vil vi spørre Hitra Ap om følgende: Når private barnehager mottar samme tilskudd som offentlige barnehager (i hvert fall inntil videre?), private barnehageaktører tilbyr omtrent samme arbeidsforhold for sine ansatte som offentlige barnehager, de leverer omtrent samme kvalitet på tilbudet som offentlige barnehager, men klarer altså likevel å drive med et overskudd; Er det ikke da bare rimelig at de får beholde gevinsten? Det er vel også et faktum at norske foreldre VIRKELIG hadde vært i knipe om ikke vi hadde hatt det private barnehagetilbudet i Norge?

Nå har Hitra Høyre slett ikke tatt til orde for å privatisere hele barnehagesektoren på Hitra, men vi tror faktisk at en mix med en privat aktør kan avhjelpe en vanskelig situasjon (ut ifra dagsaktuelle foreldreaksjoner). Det er vel også bare sunt for eksisterende kommunale barnehager på Hitra å få målt seg opp mot en privat aktør med hensyn til kvaliteten i tilbudet?

Hitra kommune har for øvrig en gjeld pr. innbygger som ligger høyt over landsnittet og står, i tillegg til barnehagesituasjonen, foran betydelige investeringer som f.eks. Fillan Skole, Ungbo og ny Demensavdeling. I tillegg har vi en uklar situasjon med flere skolebygg i samme alder som Fillan Skole.

Hitra Høyre mener at ved å rekruttere en privat barnehageaktør slipper Hitra kommune i hvert fall investerings- og gjeldsbelastningen en ny kommunal barnehage vil kunne gi. Det er også den raskeste veien (for ikke å si den opplagte veien?) til et bedre barnehagetilbud på Hitra.

Dag Willmann Hitra Høyre