Innlegget mitt handler litt om politikk, næring, brutrasevalg i Knarrlagsundet og trafikksikkerhet samme plass og noe svar på Wenche Mastad sitt innlegg.

Wenche sier i sitt innlegg at fylket og kommune har dårlig råd, ja de har de vel det og derfor kan ikke alle jobbe innen stat, fylke og kommune, selv om vi betaler skatt. Vi trenger også næringsvirksomhet her på kysten, slik som sjømatnæringen. Trenger ikke å være økonom for å skjønne det.

Nei Fv 6448 er ikke E18, men heller ikke en ubetydelig vei med ÅDT 1307, i hvert fall ikke en kjerrevei. Jeg mener at denne veien bør være en del av Lakseveien, enn så lenge, og kanskje også i framtida, hvem vet?

Tilrettelegging for næring og nye arbeidsplasser i Ulvan industriområde

Litt Historie: Jeg har vokst opp i Ulvan, nærmeste nabo med nå Mowi. Det var vel rundt 1970 min far med flere solgte grunn/eiendom for at virksomheten skulle komme i gang. Husker han solgte for en symbolsk sum, så sa han at en måtte legge til rette for arbeidsplasser, selv om huset er 3 m fra veien og han visste at det ville føre til økt trafikk. Han var en ihuga høyremann og så det som sin plikt å legge til rette for virksomhet. Hvor hadde vi vært i dag uten Ulvan?

Jeg savner samhold på øyene (Fjellværøy, Ulvøya) ,normalt skulle vi sammen ha kjempet for at Mowi skulle ha droppet sine flytteplaner, da de likevel velger å flytte så skulle vi sammen ha kjempet og lagt til rette for nye aktører som skaper mange arbeidsplasser etablerer seg, som igjen fører til at familier vil komme og bo på øyene, som videre fører til eksistens av ei grend med barnehage, skole, butikk, kro,++ altså en positiv spiral. Hvor er engasjementet og kampviljen? Jeg tror vi har det litt for godt i dagens samfunn.

Hva kan vi gjøre for å selge inn Ulvan Industriområde? Jo vi kan dekke bordet for å tiltrekke oss nye aktører. Vi kan dekke med ny høyspenttilførsel, god fiberkommunikasjon, bedre vei og bru i vest. Hvem er vi? Jo vi er fylket, kommunen og oss som bor her.

Hvor er næringspartiet nr 1 i dag? Dyrker særinteresser til enkeltmedlemmer? Nils Ivar Selvåg påpekte i sitt innlegg at han hadde meldt seg ut, det samme har jeg. Håper Hitra Høyre tar til vettes å ser hva de holder på med. Hvor er trafikksikkerhetspartiet, fraværende….vet ikke hvem det er heller, kanskje HH skal ta ballen i disse valgkamptider.

Mye snakk om at folk må flytte fra sine hjem og ofre sine hus om brua legges i vest. Hvem må flytte hvis bru blir i vest? For meg så ser det ut som det blir god klaring mellom nærmeste hus og bru (25-30m). Denne avstanden er det sikkert mulig å øke ytterligere. Bru er jo ikke prosjektert. Ulempene er vel muligens støy og dårligere utsikt. Støy er det mulig å gjøre noe med. Fordelen er vel mye mindre trafikk og en mye mer trafikksikker avkjørsel for alle som har avkjørsel til veien i dag, altså Ingeborgvika, Dalen, Trolla, Knarrlagsund og Vikamarka.

Noen sier at GS gjennom Knarrlagsund er prosjektert. Jeg bor her og min eiendom blir berørt. Hvis det var prosjektert så skulle jeg ha visst noe om det. Spurt flere og ingen vet noe. Uansett så skal ikke jeg trenere GS vei, selv om jeg har lest det motsatte i div leserinnlegg. Jeg jobber tross alt i en etat der nullvisjon og trafikksikkerhet er førsteprioritet. Jeg har også lest på sosiale medier at alle som er for vest er egoister? Sitter fremdeles og lurer på hva egoisme virkelig er?

Vi har forskjellige meninger om trasevalg og det er helt OK. Det som ikke er så bra er at folk ikke tør å si sin mening i frykt for motbør. Jeg synes alle skal være litt engasjerte å ha en mening, det berører vel alle som bor her.

Jeg mener at vi må stikke fingeren i jorda og forstå at konsekvensene av valget vi gjør vil ikke bare berøre oss, men også neste generasjon, jeg for min del skal bare «låne» nybrua noen år. Setter min lit til at politikerne tar rett beslutning, vestalternativet, ellers er jeg redd for at de største brukerne av veien, i fremtiden blir hjemmesykepleiere, fisketurister og hyttefolk.

VH, Asbjørn Ulvan