Til ordfører og kommunedirektør

Som alle vet til det kjedsommelige har vi vært gjennom to lange år som har hatt store konsekvenser for vår kommune, og resten av verden. Både før og etter at koronaen tok over styringa så har vårt velferdssamfunn vært avhengig av samarbeidet med frivilligheten. Dette har gjentatt seg både i skrift og på møter mellom Hitra kommune og de frivillige lag og organisasjoner. Et samarbeid som på mange måter har fungert Okey. Ikke minst har kommunen i flere sammenhenger pekt på både nytten og nødvendigheten av samarbeidet. Spesielt etter at vi fikk samhandlingsreformen er undertegnede av den oppfatning at behovet for samarbeide har økt betraktelig.

Før koronaen stilte Hitra kommune eget møterom til disposisjon for frivillige lag og organisasjoner. Noe som fungerte svært godt. Så kom koronaen og satte en stopper for dette. Dette medførte at lagene må ut i markedet og leie seg inn for å kunne avvikle sine ulike møter, enten det dreier seg om styremøter, medlemsmøter og møter for øvrig.

I tillegg har koronatiden ført til at muligheter for å holde stands, delta på større arrangementer, drive fysiske aktiviteter også vært begrenset. Flere av våre frivillige lag har dette med mosjon for ung og gammel som sin hovedaktivitet, samt at i tillegg til den fysiske gevinsten har dette vært en grunnpilar for økonomien til flere lag. Alt dette har vært umulig i stor grad under pandemien. Reduserte muligheter for inntjening, og med økte utgifter på grunn av bortfall av gratis lokalleie.

Derfor blir mitt spørsmål til kommuneledelsen: Hvordan ser ledelsen på muligheten for å avhjelpe lagene i denne situasjonen?

Spørsmål 2. Hvordan kan kommunen avhjelpe noe på den økonomiske situasjonen for de av de frivillige interesseorganisasjonen som driver fysisk fostring for eldre spesielt?

Med vennlig hilsen

Jann O. Krangnes

Rødt