En Far for oss alle

Jeg har en Far som er Far til oss alle.

Han er så glad i meg.

Ja, ikke bare i meg, men også i deg og i oss alle sammen.

Han vet alt om meg og kjenner alle mine tanker.

Han kjenner dem lenge før jeg rekker å sette dem i tale.

Han vil ikke gjør meg noe vondt.

Han vil ikke at jeg skal ha det dårlig.

Tro aldri på den som sier at det er Gud som straffer oss med sykdom, eller at det er Han som vil at vi skal være syke.

Han har en vidunderlig arv for oss som er Hans barn.

Den arven består av helse, glede, hvile og frihet, og av alt som vi trenger i hverdagen, og mye mye mer enn det vi kan forestille oss.

Vi trenger ikke å fortjene det. Det er allerede vårt.

Det er bare å ta imot Hans skatter.

Ta imot Hans skatter ved tro, og stole på at Han vil at vi skal ha det bra, nå, her på jorden.

Han har også en Sønn som er Storebror til oss alle.

Det er Sønnen som har sørget for at vi har fått alt fra vår Far.

Med livet Sitt har Han betalt for våre feil, og Han ga oss alt det som er det beste.

Det er bare å ta imot Hans kjærlighet, Hans fred og Hans frihet, uten at vi må streve for å fortjene det, fordi det er Hans nådegave.

Er det noe som du ikke klarer selv?

Ja, jeg vet at det er mye som vi ikke makter.

Det er derfor jeg med takknemlighet tar imot alt det som Han allerede har gitt meg.

Og ja, det er det samme også for deg, og for alle sammen.

Nina Skumfoss