Ingen er fri før alle er fri!

Aldri før har vel disse ordene gitt mer mening for oss enn i år. Natt til 25. juni 2022 har fått sin egen side i historiebøkene. To mennesker ble drept, et titalls mennesker skutt eller fysisk skadet, og mange, mange flere opplever dagene som vanskelige etter terrorangrepet i Oslo sentrum denne natta.

Denne sommeren og på de ulike pride-markeringene er de i våre tanker. De er ikke alene. Fra LOs side kan vi ikke få uttrykt tydelig nok hvor sterkt vi slår ring om alle som opplever utrygghet etter en slik hendelse.

Sakte, men sikkert kommer vi oss tilbake til en ny normal. I den normalen må vi huske at alle vi som står opp for skeives rettigheter, enten som enkeltpersoner eller organisasjoner, er like mange som før. Ja, kanskje til og med flere. Nå er det vår jobb å heve stemmen og være med på både kampen og festen. Slik vi har vært i mange, mange år allerede.

For i år arrangeres det pride på Hitra for første gang Vi i LO er en stolt alliert og samarbeidspartner med den skeive bevegelsen. Over hele Trøndelag kommer dette til uttrykk utover høsten vi er inne i. Vi står på stand, vi snakker med folk, vi deltar i paraden. Som en av landets største samfunnsaktører, er det helt selvsagt for oss å være med. For alle de skeive medlemmene og tillitsvalgte hos oss skal også kjenne på at LO er for alle. Og LO blir bedre av å ha et stort mangfold åpent og synlig i våre rekker.

Vi erkjenner også at vår deltagelse også forplikter. Vi skal hver dag kjempe for en reel likestilling mellom mennesker uavhengig bakgrunn, funksjonsevne, kjønn eller seksuell orientering. For utfordringene er der. Vi vet at det fortsatt er vanskelig for enkelte å være åpen på jobben. Vi vet at noen bransjer er tøffere enn andre. Vi vet at en del transpersoner sliter med innpass i arbeidslivet. Og vi må bli bedre til å lære opp våre egne tillitsvalgte og vår egen organisasjon. Men nettopp pride er jo også en arena for nye å komme inn. Treffe mennesker helt ulike deg selv. Få nye perspektiver og utvide horisonten.

Det å være undertrykt og ikke ha de samme rettighetene som andre, er en historisk fellesnevner for den skeive bevegelsen og arbeiderbevegelsen.  Gjennom arbeid på grasrota fra engasjerte og dedikerte enkeltmennesker og grupper har vi blitt behandla mer og mer som folk, både arbeidsfolk og skeive folk. Derfor kjenner vi tilknytning og fellesskap mellom vår to bevegelser, og mange av oss hører til begge steder.

I LO sier vi «Større. Sterkere. Sammen.». Og vi er gjerne både større og sterkere sammen med det skeive miljøet i Trøndelag.

For selv om «I am what I am», så er det også «There is power in a union»!

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk i Trøndelag Tarjei Leistad leder