Leser i Hitra-Frøya om Adrian Hanssen (16) som har jobbet som fisker de siste tre årene ved siden av skolen, men kom ikke inn på fiskerfaget.

Adrian Hanssen har til tross for sin unge alder flere års erfaring som fisker, men det hjelper ham ikke inn på Fiske og fangst i Trøndelag. Det hjelper ikke at han har eid 3 sjarker og kan faget inn og ut. Han kom ikke inn på Fiske og fangst på Guri Kunna videregående på Frøya, og skal derfor gå i lære i tre år.

Det er på tide at man tenker noe nytt i skoleverket og ikke bare tenker karakterer. Fiske er tross alt et praktisk fag og bør måles i hva man kan i praksis og ikke bare vurdering etter hvilken karakterer man får i ordinære fag.

Alle elever har rett til utdanning på videregående skole når de er ferdig med grunnskolen. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Uansett hvilke karakterer du har, vil du få tilbud om studieplass.

Du kan bli tatt inn som fulltidselev på videregående trinn 2 eller, 3 selv om du ikke har bestått ett eller flere fag på foregående trinn.

Fylkeskommunen må i så fall finne det forsvarlig etter en helhetlig vurdering. Det må vurderes om det er dokumentert at du har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følge opplæringen på neste trinn, og om du samlet sett har faglige forutsetninger for å følge opplæringen på dette nivået.

Frøyværingen kom inn på førsteåret på Naturbruk, men nå når han skal videre til vg. 2, Fiske og fangst, er det karakterene som er det viktigste.

Her er det noen som har sovet i timen. Muligheten er der hvis viljen er til stede.

Per Ervik 2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen 1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag