Gang- og sykkelvei Sandstad - Badstuvika

Fem år har gått siden vi på innsida ble lovet gang sykkelvei (forenklet utgave) mellom Sandstad og Badstuvika. Den skulle være raskere og rimeligere å bygge. Veien ble planlagt på sjøsiden av fylkesveien.

Vi kan trygt si at det ikke har vært noe særlig framdrift på prosjektet i det hele tatt. Prosjektet har også blitt liggende i noen skuffer uten at noen har brydd seg nevneverdig. Dog er avtaler med samtlige grunneiere ordnet for avståelse av nødvendig grunn til gang- og sykkelveien. Da vi fikk høre det, øynet vi håp om at det raskt ble ryddet bort skog og hekker langs veien og gjort klart til anleggsstart.

Men slik jeg forstår det nå er det bare å se langt etter at dette prosjektet skal kunne realiseres? Nå er det brukt nye 500.000 kroner til geologiske forundersøkelser. Gule menn fra fylkeskommunen har gravd opp noen hull, og så er de blitt fylt igjen. Noen flintsteiner ble funnet, og noe som skulle ligne på at det har stått en gammel stolpe i bakken, er oppdaget.

Er dette så veldig spesielt? Er det ikke funnet nok av flintfunn o.l. gjennom mange år til å fortelle oss historien om de som levde før oss. Hvor mye ressurser og millioner med kroner skal samfunnet måtte bruke på dette?

Steinalderfunn sies det, for min del så tror jeg det begynner å bli nok av flint som ligger lagret i bortgjemte kasser i Trondheim by. For å komme videre i utgravingsprosjektet antydes det en kostnad på ytterligere 2-4 millioner kroner, - ja forstå det den som kan. Har det ikke vært bedre å bruke disse midlene til å komme i gang med veiprosjektet slik at vi kan få en trygg gang- og sykkelvei langs en vei med mye tungtrafikk. Det fortjener våre barn, og vi har ingen å miste. Barnetallet i området har vokst de senere årene.

Det er dere som er politisk valgt i kommuner og fylket som har det siste ordet i slike veisaker, hadde jeg trodd. Det er slik demokratiet skal fungere. Eller er det slik at det er offentlige ansatte i fylkeskommune og direktorater som skal overprøve og få bestemme alt i slike saker?  Ikke alltid like habile heller kanskje, og hvor er demokratiet.

Det er våre skattepenger det er snakk om. Våre politikere skal bestemme hva som prioriteres og hva penger skal brukes til. Forventer at våre politikere tar tak i denne saken og sier klart fra hva de mener. Slik som dette kan vi ikke ha det. Da er det noen få byråkrater som bestemmer over hodet på politikerne.

Håper virkelig at det er noen som våkner og ikke legger saken i skuffa igjen.

Trygve Sivertsen