Torsdags kveld vedtok oppvekstkomiteen i Hitra å legge ut kommunens barnehage- og skolebruksplan til høring. Lokalavisa fortalte sist tirsdag om de mest radikale forslagene som er utredet: bygginga av kombinert barnehage og småskole i Fillan, med påfølgende flytting av alle 10-12-åringer på Hitra til et felles mellomtrinn i dagens Fillan skole.

Planen inneholder både statistikk og prognoser for framtidig kapasitetsbehov, og viser situasjonen ved dagens skoler og barnehager. Presset på Fillan, både i forhold til barnehageplasser og kapasitet ved skolen, er viet mye oppmerksomhet i planen.

Planene legges nå ut, og i prinsippet kan alle som har en formening om det som står i planen, og hva som bør gjøres, levere en høringsuttalelse. Målet er at kommunestyret skal vedta planen innen budsjettbehandlingen senere i høst. En del av forslagene fordrer store investeringer.