- Øyrekka vart berre brukt til å selja inn prosjektet på fast-Frøya, og sidan gløymd