Trinn to kan bli enda større

Allerede under åpningen av Blått kompetansesenter ble tegninger av et byggetrinn 2 presentert.

Jeg har fått en bestilling på at vi skal skaffe båt og lokaler til de kommer i gang

Næringsliv

Kompetansebygg