Sjøfolka som betjener oppdretterne

Helge Gåsø skal det nærmeste året ansette 70-80 nye sjøfolk. Alle på båter som betjener havbruksnæringa.

Rolf Emil Solhaug er en av mange som har fått jobb i den nye servicenæringa. 

Næringsliv

- Det skorter ikke på utviklingsmuligheter i dette firmaet, sier Rolf Emil Solhaug.