EØS

Witzøe med kraftig advarsel

Salmargrunder Gustav Witzøe 

Næringsliv

I en reportasje i Adresseavisen i dag kommer Salmar-gründer Gustav Witzøe med en kraftig advarsel til de som ønsker å skrote eller endre EØS-avtalen, som regulerer Norges handel med EU.

- Folk må bli klar over hva som kan bli konsekvensene av et Norge uten EØS, sier Witzøe til Adressa.

Intervjuet ble gjort på dagen 25 år etter at handelsminister Bjørn Tore Godal signerte EØS-avtalen på vegne av Norge. I disse dager er avtalen under press fra flere kanter: Utmeldelse av EØS blir tema på LO-kongressen senere i mai, og Frps landstyre ønsker at landsmøtet i partiet vedtar innstramminger i EØS.

Samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik i Salmar sier i den samme reportasjen at avtalen er viktig for Salmar og resten av kyst-Norge, av to grunner: Det gir tilgang til et marked med over 500 millioner mennesker, og det gir tilgang på arbeidskraft fra de samme landene.

Gustav Witzøe ønsker seg en forsterket avtale med EU. Han viser til dagens tollsatser på 14 prosent på bearbeidet fisk.

- Uten denne tollsatsen, som har sammenheng med importvernet for norsk landbruk, kunne vi tidoblet produksjonen av bearbeidet laks, sier Witzøe. Han legger til at dette ville vært en mulighet for Distrikts-Norge, dersom Norge var medlem i EU.