Vil innføre garanti-ordning for fiskebåter

Næringsliv

Frøya kommunestyre skal i kommende møte ta stilling til om kommunen skal innføre en garantiordning for fiskebåter. Formålet er å støtte rekruttering til fiskeryrket, og ordningen skal være forbeholdt personer under 40 år.

Innføres ordningen skal kommunen stille simpel kausjon til kjøp av fiskebåt uten kvote.

Det legges inn en rekke kriterier, og garantien skal gjelde inntil 25 prosent av totallån, og maksimum for 500.000 kroner.

Kommunens garantier totalt skal være maksimalt på 5 millioner til enhver tid.

Et enstemmig formannskap har gått inn for at ordningen innføres.