Årsregnskap

Frøyas bilverksteder med jevn omsetning

Ett bilverksted gikk konkurs i fjor. Det ble ikke merkbart på de to gjenværendes omsetning for 2016.

Frøya Auto på Nabeita 

Næringsliv

Bilverkstedet Autokraft på Sistranda gikk konkurs i september i fjor. Men årsresultatene for de to gjenværende verkstedene på Frøya viser at ingen av dem rakk å få noen økt omsetning på grunn av dette.

Regnskapstallene for Frøya Auto viser at bilverkstedet på Nabeita i 2016 hadde en omsetning ganske på samme nivå som året i forveien. Omsetningen var på 31,409 millioner kroner, mot 31,086 i 2015.

Selskapet satt igjen med et resultat før skatt på 1,947 millioner kroner, og da et årsresultat på 1,462 mill.

Det er utbetalt utbytte på 400.000 kroner.

Frøya Auto eier 100 prosent av Øyvind Vatn.

Fosen verkstedservice på Sistranda omsatte for 14,350 millioner i 2016, mot 13,949 mill i 2015. Selskapet hadde et resultat før skatt på 355.000 kroner, og et årsresultat på 258.000 kroner, som i sin helhet er overført til egenkapital.

Selskapet eies 100 prosent av Torghatten ASA.