Hitrarederi med 10 mill i overskudd

Næringsliv

Berge Rederi AS, Hitra, hadde en omsetning på 144,995 millioner i 2016. Dette er nært fire millioner lavere enn året i forveien. Men årsregnskapet ble likevel gjort opp med en større gevist. Rederiet fikk et årsresultat på 10,624 mill, mot 7,182 i 2015.