Dette tjente de 100 største bedriftene på Frøya

Salmar på Nordskaget 

Næringsliv

Her er Frøya-bedriftene rangert etter omsetning i 2018.