– Honnøren går til gjengen på Seashell, som virkelig stod på