Staten vs. Måsøval: – Selskapet hadde allerede besluttet å slakte ut fisken

foto